Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZDRAVÉ ŤAPKY E-SHOP

 

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

   • 1.1 Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti při nákupu zboží v internetovém obchodě "Zdravé ťapky" (dále jen „Podmínky“) mezi prodávajícím společností Dogs and sport s.r.o., se sídlem Kurzova 2222/16, 155 00 Praha - Stodůlky, IČO: 19817151, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C 392046 (dále jen „Prodávající“) a osobou, která má o nákup zboží zájem (dále jen „Kupující“).
 • 1.2 Prodávající nabízí své zboží prostřednictvím internetového obchodu na adrese: zdravetapky.cz (dále jen „E-shop“).
 • 1.3 Kontaktní údaje Prodávajícího jsou:

 

Kontaktní a emailová adresa:

Dogs and sport s.r.o.

Stephanie Mach

Masarykovo nám. 1459

504 01 Nový Bydžov

Platební údaje:

Číslo účtu pro platby v CZK: 123-1733080217/0100

Číslo účtu pro platby v EUR: CZ6601000001231733080217, KOMBCZPPXXX

E-mailová adresa pro objednávky a reklamace:

obchod@caninecentrum.cz

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

 • 2.1 E-shop je přístupný i bez registrace uživatele. V případě, že si při nákupu pro usnadnění přejete využít uživatelský účet, je nutné se přihlásit vašimi přihlašovacími údaji nebo si účet zřídit.

 

3. OBJEDNÁVKA

 • 3.1 Informace o Zboží a jeho cenách zpřístupněné prostřednictvím E-shopu nepředstavují návrh na uzavření kupní smlouvy ze strany Prodávajícího a jsou výlučně informativního charakteru. Ustanovení § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku se tak na tyto informace neuplatní.
 • 3.2 Objednávku Kupující vytváří v několika krocích, kterými jsou zejména výběr Zboží a množství, vložení vybraného Zboží do „nákupního košíku“, vyplnění osobních údajů, zvolení způsobu platby a dodání.
 • 3.3 Při vytváření objednávky je Kupující informován o dostupných způsobech dodání Zboží, jakož i o nákladech na tyto způsoby dodání na místo dodání zvolené Kupujícím. Náklady na dodání Zboží, zahrnující též cenu balného, nejsou zahrnuty v kupní ceně Zboží. V případě, že Prodávající poskytuje dodání Zboží zdarma, je taková skutečnost v daném případě výslovně uvedena.
 • 3.4 Před odesláním objednávky je Kupujícímu vždy zobrazeno shrnutí objednávky s tím, že je mu umožněno objednávku před odesláním zkontrolovat a měnit.
 • 3.5 Veškeré informace o cenách Zboží zpřístupňované prostřednictvím E-shopu představují konečné ceny včetně veškerých daní a poplatků, k jejichž platbě je povinen Prodávající, s tím, že tyto ceny nezahrnují náklady na dodání Zboží, dobírečné a další poplatky jako jsou cla a jiné odvody (viz. článek 3.7).
 • 3.6 V případě dodání zboží mimo ČR do některé ze zemí EU (resp. EEA) bude konečná cena v objednávce účtována včetně daně z přidané hodnoty (DPH nebo VAT) s výjimkou případů, kdy nám Kupující (plátce DPH ve své zemi) poskytne informace o své registraci k dani z přidané hodnoty včetně platného EU VAT čísla.
 • 3.7 V případě dodání zboží do třetí země (mimo EU resp. mimo EEA) jsou ceny za zboží uváděny bez DPH a dalších aplikovatelných daní, poplatků a cel.
 • 3.8 Úhradu kupní ceny lze provádět buď v českých korunách.
 • 3.9 Po odeslání objednávky Kupujícím bude objednávka zpracována Prodávajícím a Prodávající následně zašle Kupujícímu její potvrzení. Kupní smlouva na Zboží vzniká okamžikem doručení potvrzení objednávky zaslaného Prodávajícím na e-mailovou adresu Kupujícího. K potvrzení objednávky jsou přiloženy odkazy na úplné znění těchto Podmínek.
 • 3.10 Odeslaná objednávka tak představuje vůči Prodávajícímu návrh Kupujícího na uzavření kupní smlouvy na základě těchto Podmínek. Potvrzení objednávky představuje akceptaci návrhu Prodávajícím. V případě, že objednávka zahrnuje zboží, které není skladem k okamžitému odeslání Kupujícímu, bude zboží dodáno bez zbytečného odkladu od naskladnění zboží na straně Prodávajícího. Orientační nikoliv závazný termín dodání uvádí Prodávající přímo na stránkách e-shopu případně při potvrzení objednávky.
 • 3.11 Odesláním objednávky Kupující vyjadřuje svůj souhlas s těmito Podmínkami, které jsou vždy přístupné též z rozhraní E-shopu.
 • 3.12 Na základě uzavřené kupní smlouvy je Prodávající povinen dodat Kupujícímu sjednaným způsobem Zboží, a to v odpovídajícím množství a jakosti. Uživatel je povinen zaplatit Prodávajícímu kupní cenu Zboží a náklady na jeho dodání, jakož i dodané Zboží převzít.
 • 3.13 Kupní smlouva včetně těchto Podmínek je archivována v elektronické podobě a není přístupná.
 • 3.14 Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými speciálními kodexy chování.

 

4. CENA A PLATBA

 • 4.1 Platby za objednávku je možné provádět některým z následujících způsobů, s tím, že rozsah platebních způsobů se může lišit v závislosti na místě Kupujícího:
 • (a) v hotovosti při osobním odběru v sídle Prodávajícího,
 • (b) bezhotovostním převodem na bankovní účet Prodávajícího na základě faktury,
 • (c) bezhotovostně platebními kartami prostřednictvím platební brány.
 • 4.2 Při osobním odběru v sídle Prodávajícího nebo u našich partnerů můžete uhradit objednávku v hotovosti nebo platební kartou.
 • 4.3 Podle zákona o evidenci tržeb je Prodávající povinen při platbě v hotovosti vystavit kupujícímu účtenku (tzv. EET účtenku). Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 • 4.4 Při volbě bezhotovostní úhrady na bankovní účet Prodávajícího na základě faktury, vám bude po provedení objednávky vystavena faktura s platebními údaji pro provedení platby.
 • 4.5 Bezhotovostní úhradu lze provést také platebními kartami uvedenými na stránkách E-shopu. Po odeslání objednávky je Kupující přesměrován na platební bránu a je vyzván k zadání údajů o své platební kartě a autorizaci platby ve výši celkové ceny objednávky. Využití platební brány se řídi podmínkami provozovatele příslušné platební brány, které jsou dostupné online. Umožňuje-li to právní řád země a podmínky výstavce karty případně další aplikovatelná regulace, je Prodávající oprávněn pro platbu kartou nevyžadovat ověření prostřednictvím 3D-Secure.
 • 4.8 Prodávající nenese žádnou odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s platbou za Zboží prostřednictvím služby třetí strany (platební brána).
 • 4.10 Kupující je povinen provést platbu celé kupní ceny Zboží včetně ceny dopravy před jeho předáním přepravci k dodání s výjimkou případů, kdy je Kupujícím využita možnost úhrady kupní ceny Zboží na dobírku nebo dle daňového dokladu až po dodání Zboží.
 • 4.11 Prodávající vydá Kupujícímu na základě platby kupní ceny Zboží a případných nákladů na dodání doklad o prodeji, resp. daňový doklad, který mu bude zaslán v elektronické podobě na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.
 • 4.12 V případě, že Kupující neuhradí kupní cenu Zboží včetně ceny dopravy, ani do 14 pracovních dnů od potvrzení objednávky, považuje se takové prodlení za rozvazovací podmínku uzavřené Kupní smlouvy. V případě před-objednávky (tj. dodávky Zboží, které není skladem nebo zatím vyrobeno viz. článek 3.10 těchto Podmínek) je rozvazovací podmínka splněna marným uplynutím 14 pracovních dnů od zaslání výzvy k úhradě kupní ceny včetně ceny dopravy a případně dalších nákladů dle příslušné před-objednávky. Ustanovení tohoto článku 4.12 se neuplatní na případy, kdy je Kupujícím využita možnost úhrady kupní ceny Zboží na dobírku nebo dle daňového dokladu až po dodání Zboží.

 

5. ZPŮSOB DODÁNÍ

 • 5.1 Kupující může volit ze způsobů dodání Zboží nabízených Prodávajícím v době objednávky. Na základě volby Kupujícího je Prodávající povinen předat Zboží příslušnému přepravci k přepravě do sjednaného místa dodání, případně jej do místa dodání sám dodat s tím, že Kupující je povinen Zboží v místě dodání převzít. To neplatí, pokud balení Zboží vykazuje známky poškození odpovídající neoprávněnému vniknutí do zásilky obsahující Zboží.
 • 5.2 V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího dodání Zboží realizováno Prodávajícím opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo sjednáno, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným pokusem o dodání, resp. náklady spojené s jiným způsobem dodání.
 • 5.3 Kupující je povinen neprodleně po převzetí Zboží prohlédnout a případné vady bez zbytečného odkladu oznámit Prodávajícímu.
 • 5.4 V případě dodání Zboží do třetích zemí mimo EU je Kupující odpovědný za veškerá cla a poplatky spojené s dodáním Zboží, které je povinen uhradit na vlastní náklady.
 • 5.5 Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní Prodávající umožnil nakládat.

 

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 • 6.1 V případě, že Prodávající nebude schopen z důvodu dočasné nedostupnosti dodat Zboží včas a Kupující neakceptuje pozdější termín dodání, vyhrazuje si Prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit. Pro stejný případ je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit i Kupující.
 • 6.2 Prodávající si dále vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy s Kupujícím též ze závažných objektivních důvodů vzniklých mimo jeho kontrolu, v jejichž důsledku nebude schopen Zboží dle příslušné kupní smlouvy dodat bez nepřiměřených obtíží (např. z důvodů trvalé nedostupnosti, podstatné změny výrobní ceny Zboží, uvalení vývozních nebo dovozních omezení ze strany příslušných orgánů apod.) nebo v případě, že byla v rozhraní E-shopu vinou technické chyby uvedena zcela zjevně chybná informace o ceně Zboží.
 • 6.3 Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit též v případě, že Kupující řádně dodané Zboží nepřevezme nebo neposkytuje součinnost nezbytnou k jeho dodání. Vzniklé náklady na dodání nese v takovém případě Kupující.

 

7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY SPOTŘEBITELEM

 • 7.1 Je-li Kupující Spotřebitelem, má právo ve lhůtě 14 dnů, která běží ode dne převzetí Zboží Kupujícím, odstoupit bez udání důvodu od Kupní smlouvy. Ostatní práva Kupujícího týkající se možnosti odstoupení od Kupní smlouvy tím nejsou jakkoliv dotčena.
 • 7.2 Odstoupení od Kupní smlouvy podle článku 7.1 může být Kupujícím zasláno písemně na adresu provozovny Prodávajícího nebo elektronicky na jeho
  e-mailovou adresu, které jsou uvedeny v rozhraní E-shopu, jakož i článku 1 těchto Podmínek. Kupující může pro odstoupení od kupní smlouvy s Prodávajícím využít též vzorového formuláře, který si může stáhnout zde: Formulář pro odstoupení.
 • 7.3 Zboží, od jehož koupě Spotřebitel odstoupil, je Kupující povinen předat zpět Prodávajícímu nejpozději do 14 kalendářních dnů od odstoupení od Kupní smlouvy. Náklady na vrácení Zboží Prodávajícímu nese Kupující, a to i v případě, že Zboží nemůže být Prodávajícímu vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Nebezpečí škody na Zboží během přepravy zpět Prodávajícímu nese Kupující.
 • 7.4 Kupující bere na vědomí, že nelze mimo jiné odstoupit od Kupní smlouvy o dodávce Zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, od Kupní smlouvy o dodávce Zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno nebo spojeno s jiným zbožím, od Kupní smlouvy o dodávce Zboží v uzavřeném obalu, které Spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od Kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud Kupující porušil jejich původní obal.
 • 7.5 Kupující bere na vědomí, že v případě odstoupení od smlouvy podle tohoto článku 7 odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s ním jiným způsobem, než je nutné pro posouzení jeho povahy a vlastností. Zejména jedná-li se o Zboží, u kterého vyjmutím z originálního obalu může dojít ke snížení jeho hodnoty (vysychání, nemožnost opětovné spotřeby apod.). Kupující bere zároveň na vědomí, že odstoupit od kupní smlouvy lze vždy pouze ve vztahu ke všem položkám jednoho dodaného výrobku, pokud se skládá z více oddělitelných položek.
 • 7.6 Ustanovení článků 7.1 až 7.5 se uplatní pouze na případy odstoupení od Kupní smlouvy Spotřebitelem. V ostatních případech, není-li Kupující Spotřebitelem, nelze od Kupní smlouvy odstoupit z jiného než zákonného důvodu.

 

8. PRÁVA SPOTŘEBITELE Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 • 8.1 Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že v okamžiku přechodu nebezpečí škody na Kupujícího nemá Zboží vady.
 • 8.2 Práva Kupujícího z případného vadného plnění se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, zejména jeho § 2099 až § 2117 a v případě, že je Kupující spotřebitelem, též § 2165 až § 2174.
 • 8.3 V případě, že Zboží vykazuje vady, které představují podstatné porušení kupní smlouvy, má Kupující právo požadovat:
 • (a) odstranění vady opravou,
 • (b) dodáním nového Zboží či chybějícího zboží,
 • (c) právo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo
 • (d) právo od kupní smlouvy odstoupit.
 • Neoznámí-li Kupující Prodávajícímu volbu svého práva včas, má pouze práva uvedená níže pro případ nepodstatného porušení kupní smlouvy. Neoznámí-li Kupující Prodávajícímu včas vadu Zboží, pozbývá právo odstoupit od smlouvy. V případě, že Zboží vykazuje pouze vady, které představují nepodstatné porušení kupní smlouvy, má Kupující právo požadovat odstranění vady, anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
 • 8.4 Je-li Kupující Spotřebitelem, může požadovat i dodání nového Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká jen součásti Zboží, může požadovat jen výměnu součásti. Není-li to možné může Kupující od kupní smlouvy odstoupit. Požadovat dodání nového Zboží nebo výměnu jeho součásti může Kupující, který je Spotřebitelem, i v případě odstranitelné vady, pokud Zboží nemůže řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě může Kupující též odstoupit od kupní smlouvy.
 • 8.5 Je-li Kupující Spotřebitelem a projeví-li se vada Zboží v průběhu 6 měsíců od jeho převzetí, má se za to, že Zboží byl vadný již při převzetí. Kupující, který je spotřebitelem je dále oprávněn uplatnit právo z vady, která se na Zboží vyskytne v době 24 měsíců od jeho převzetí, s tím, že toto se neuplatní na vadu, pro kterou byla ujednána nižší cena, opotřebení věci obvyklým užíváním, u použité věci na vadu odpovídající míře opotřebení při převzetí Kupujícím, a dále vyplývá-li to z povahy věci.
 • 8.6 Kdo má právo podle § 1923 občanského zákoníku, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud Prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

 

9. SMLUVNÍ ZÁRUKA ZA JAKOST

 • 9.1 Prodávající poskytuje Kupujícímu smluvní záruku za jakost pouze v případě, že je na Zboží, obalu, v návodu připojenému k věci nebo v popisu Zboží Prodávajícím uvedena výslovně doba, po kterou lze Zboží použít. V takovém případě se Prodávající zavazuje, že Zboží bude po danou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.
 • 9.2 Smluvní záruka zaniká v případě poškození Zboží zacházením, které je v rozporu s instrukcemi a doporučeními v oficiálních příručkách a návodech.
 • 9.3 Smluvní záruka za jakost podle článku 9.1 se uplatní pro smlouvy uzavírané se Spotřebitelem i podnikatelem. Na Zboží, na které se vztahuje smluvní záruka za jakost se obdobně uplatní podmínky reklamace uvedené v článku 10 těchto Podmínek.

 

10. REKLAMACE

 • 10.1 Práva z vadného plnění Kupující uplatňuje u Prodávajícího na adrese provozovny, případně i v sídle nebo místě podnikání Prodávajícího, a to s výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určená jiná osoba.
 • 10.2 Volbu svého práva ve vztahu k vadám Zboží je Kupující povinen oznámit Prodávajícímu současně s oznámením vad Zboží nebo bez zbytečného odkladu po něm.
 • 10.3 Je-li Kupující spotřebitelem, je Prodávající nebo jím pověřený pracovník povinen rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží (Zboží) potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí pak být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající nedohodne s Kupujícím na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení kupní smlouvy Prodávajícím.

 

11. VRÁCENÍ PENĚZ

 • 11.1 V případě odstoupení od kupní smlouvy Spotřebitelem podle článku 7 Podmínek je Prodávající povinen vrátit Kupujícímu částku ve výši kupní ceny Zboží a nákladů na jeho dodání nejpozději do 14 kalendářních dnů od odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím podle článků 7.1 až 7.3 Podmínek, to však pouze za předpokladu, že Kupující již Prodávajícímu předal Zboží zpět nebo prokáže, že jej Prodávajícímu již odeslal. V případě, že Kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání Zboží nabízený Prodávajícím, vrátí Prodávající Kupujícímu pouze náklady na dodání Zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání.
 • 11.2 V ostatních případech je Prodávající povinen vrátit Kupujícímu kupní cenu zboží bez nákladů na jeho dodání nejpozději do 30 dnů od okamžiku kdy Kupujícímu podle těchto podmínek vznikne nárok na vrácení kupní ceny.

 

12. STÍŽNOSTI

 • 12.1 Kupující se mohou se svými stížnostmi obracet přímo na Prodávajícího, a to na e-mailové adrese Prodávajícího uvedené v článku 1 těchto Podmínek. Informace o vyřízení stížnosti bude Prodávajícím vždy zaslána na adresu elektronické pošty Kupujícího.
 • 12.2 S případnými stížnostmi se Kupující může obrátit též přímo na orgány státního dozoru v příslušné oblasti. Prodávající je oprávněn k prodeji Zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. K vyřizování stížností týkajících se služeb elektronických komunikací je příslušným orgánem dozoru Český telekomunikační úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

13. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

 • 13.1 V případě, že dojde mezi Kupujícím jako spotřebitelem a Prodávajícím ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, je Kupující oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát - oddělení ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2 E-mail: adr@coi.cz Web: adr.coi.cz. Případně Kupující také může využít platformu pro řešení sporů on-line zřízenou Evropskou komisí, která je dostupná na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

14. OCHRANA SOUKROMÍ

 • 14.1 Vaše osobní údaje mohou být předávány externím společnostem zajišťující průzkum spokojenosti se službami E-shopu a jeho kvalitou a efektivitou (jako je např. služba Heuréka) pouze s vaším souhlasem.
 • 14.2 Zásady ochrany soukromí jsou obsaženy v samostatném dokumentu dostupném na adrese https://www.zdravetapky.cz/podminky-ochrany-osobnich-udaju, který tvoří nedílnou součást Podmínek, a kterými Prodávající plní svou informační povinnost vůči Kupujícímu. Souhlasem s Podmínkami souhlasí Kupující též s těmito zásadami ochrany soukromí.

 

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • 15.1 Znění těchto Podmínek může Prodávající libovolně měnit či doplňovat, čímž však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek. Kromě toho může Prodávající v přiměřeném rozsahu jednostranně měnit Podmínky ohledně svých dlouhodobých závazků vyplývajících z těchto Podmínek. Na takovou změnu Podmínek Prodávající upozorní nejméně 14 dní před dnem nabytí účinnosti nových Podmínek, a to zveřejněním nového znění v rozhraní E-shopu nebo zprávou zaslanou na e-mailovou adresu Kupujícího.
 • 15.2 Tyto Podmínky se řídí závaznými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Kupující v případě, že je zároveň Spotřebitelem bere dále na vědomí, že volbou práva podle předchozí věty nejsou dotčena jeho práva spotřebitele, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
 • 15.3 Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci Vídeňské úmluva o koupi zboží na smluvní vztahy založené Kupní smlouvou podle těchto Podmínek.
 • 15.4 Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení těchto Podmínek není dotčena platnost a účinnost ustanovení ostatních.
 • 15.5 Platná a účinná verze těchto Podmínek je vždy dostupná na adrese: https://www.zdravetapky.cz/obchodni-podminky.
 • 15.6 Toto znění Podmínek je platné a účinné od 01.07.2022 a nahrazují veškeré předchozí znění všeobecných podmínek včetně jejich dalších součástí.
 • 15.7 Kontaktní údaje, na kterých lze kontaktovat Prodávajícího jsou uvedený v úvodu těchto Podmínek.

 

 


PŘÍLOHA Č. 1 - FORMULÁŘ PRO REKLAMACI

Adresát:                  Canine Centrum s.r.o., Za Škodovkou 156/80, 500 04 Hradec Králové

Uplatnění reklamace

Datum uzavření Smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Zboží, které je reklamováno:

 

Popis vad Zboží:

 

Navrhovaný způsob pro vyřízení reklamace, případně uvedení čísla bankovního účtu pro poskytnutí slevy:

 

Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem včetně data a způsobu vyřízení reklamace.

 

Datum:

Podpis: 

 

 


 

PŘÍLOHA Č. 2 - FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

Adresát:                 Canine Centrum s.r.o., Za Škodovkou 156/80, 500 04 Hradec Králové

Tímto prohlašuji, že odstupuji od Smlouvy:

Datum uzavření Smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Specifikace Zboží, kterého se Smlouva týká:

 

Způsob pro navrácení obdržených finančních prostředků, případně uvedení čísla bankovního účtu:

 

 

 

 

Je-li kupující spotřebitelem má právo v případě, že objednal zboží prostřednictvím e-shopu společnosti Canine Centrum s.r.o. („Společnost“) nebo jiného prostředku komunikace na dálku, mimo případy uvedené v § 1837 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů odstoupit od již uzavřené kupní smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží, a to bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce. Toto odstoupení oznámí kupující Společnosti písemně na adresu provozovny Společnosti nebo elektronicky na e-mail uvedený na vzorovém formuláři.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, zašle nebo předá Společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od ní obdržel.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, vrátí mu Společnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky (kupní cenu dodaného zboží) včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijala, stejným způsobem. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Společnost nabízí, vrátí Společnost kupujícímu náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Společnost není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než ji kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží Společnosti odeslal.

 

Datum:

Podpis:


 

Zpět do obchodu